•  019-314 1043
  •  info@primierco.com

     

PRIMIERCO.COM

Primierco.com ini merupakan sebuah kumpulan yang terdiri dari tiga buah syarikat dengan tiga aktiviti berlainan. Walaupun ketiga-tiga intiti ini berbeza tetapi mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ketiga-tiga Syarikat ini adalah PrimierAngkut (Dual Transport) dan PrimierAgro.

PrimierAngkut (Dual Transport)

PrimierAngkut didaftarkan sebagai Dual Transport yang berpejabat di NIlai. Pada masa ini PrimierAngkut ini menjalankan aktiviti sebagai agen pengangkutan untuk barangan kargo, pemindahan pejabat, perkhidmatan trak sejukbeku dan sebagainya.

Sehingga hari ini kami telah bergerak ke beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Selangor, Melaka dan lain lain lagi.

Kami juga sedang berusaha keras agar Syarikat ini akan berjaya dalam aktiviti agen pengangkutan untuk agen-agen pelancongan yang akan membawa pelancong ke seluruh negara.

PrimierAgro

PrimierAgro sebuah syarikat yang berdaftar yang berpejabat di NIlai. Syarikat ini ,menjalankan aktiviti yang berasaskan pertanian seperti membekal dan mengedarkan barangan laut sejukbeku dan lain-lain lagi samada dari dalam negeri mahupun yang diimpot melalui pengimpot-pengimpot yang berurusan dengan kami.

Kami bersedia dan berupaya untuk membekalkan barangan kami kemana sahaja dalam kuantiti yang banyak

Lain-lain aktiviti

Pada masa sekarang kami juga memberi perkhidmatan untuk tempahan untuk hamper, hadiah dan lain-lain lagi seperti yang tertera dalam laman web ini. Antara barangan yang kami sediakan ialah cokelat pralines

Kami juga merancang membekalkan untuk membekalkan makanan siap yaitu makanan kering dan basah untuk cafeteria pejabat, kolej, syarikat pengangkutan dan lain-lain lagi.

Disamping itu kami juga mempunyai kemahiran untuk membekalkan alatan makanan yang siap dibungkus samada alatan pakaibuang (disposeable).

Our Services and Products


01
Transport
02
Food Item Seafood
03
Food Item Dry Item
04
Souvenir Gift and Hamper